MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA

TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

(Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 06/04/2021).

STTTên hàng hóaMã giao dịchNhóm hàng hóaSở giao dịch nước ngoài liên thôngMức ký quỹ ban đầu
/ Hợp đồng
1NgôZCENông sảnCBOT1,650 USD
2Ngô miniXCNông sảnCBOT330 USD
3Đậu tươngZSENông sảnCBOT3,685 USD
4Đậu tương miniXBNông sảnCBOT737 USD
5Dầu đậu tươngZLENông sảnCBOT1,870 USD
6Khô đậu tươngZMENông sảnCBOT2,750 USD
7Lúa mỳZWANông sảnCBOT2,090 USD
8Lúa mỳ miniXWNông sảnCBOT418 USD
9Cà phê RobustaLRCNguyên liệu Công nghiệpICE EU957 USD
10Cà phê ArabicaKCENguyên liệu Công nghiệpICE US4,455 USD
11CacaoCCENguyên liệu Công nghiệpICE US2,090 USD
12ĐườngSBENguyên liệu Công nghiệpICE US1,109 USD
13Bông sợiCTENguyên liệu Công nghiệpICE US2,915 USD
14Cao su RSS3TRUNguyên liệu Công nghiệpOSE98,500 JPY
15Cao su TSR20ZFTNguyên liệu Công nghiệpSGX880 USD
16Bạch kimPLEKim loạiNYMEX4,840 USD
17BạcSIEKim loạiCOMEX18,150 USD
18ĐồngCPEKim loạiCOMEX6,050 USD
19Quặng sắtFEFKim loạiSGX1,760 USD
20Dầu thô BrentQONăng lượngICE EU6,039 USD
21Dầu thô WTICLENăng lượngNYMEX5,610 USD
22Khí tự nhiênNGENăng lượngNYMEX2,200 USD
23Dầu ít lưu huỳnhQPNăng lượngICE EU4,085 USD
24Xăng pha chế RBOBRBENăng lượngNYMEX6,270 USD
25Dầu WTI miniNQMNăng lượngNYMEX2,805 USD

Ghi chú: Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm