Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 10/03/2021 - Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Saigon Mêkong

Thông báo: Thay đổi mức ký quỹ từ ngày 10/03/2021

Theo quyết định số 76/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Sài Gòn Mêkong xin thông báo tới quý nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 10/03/2021.

Lưu ý : Ký quỹ của Cao Su RSS3 và Xăng pha chế RBOB thay đổi.

Cụ thể ký quỹ Cao Su RSS3 giảm từ 126,600  xuống 106,000 JPY/lot.

Ký quỹ Xăng pha chế giảm từ 5,886 xuống 5,500 USD/lot.

Chi tiết mức ký quỹ mới nhất của từng loại hàng hóa:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!