Thông báo: Thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam - Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Saigon Mêkong

Thông báo: Thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Theo quyết định số 75/QĐ/TGĐ-MXV từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Sài Gòn Mêkong xin thông báo tới quý nhà đầu tư về việc thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam. Thời gian áp dụng kể từ ngày 15/03/2021.

Chi tiết thời gian giao dịch mới nhất của từng loại hàng hóa:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!