Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 4/2021 - Đợt 1 - Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Saigon Mêkong

Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 4/2021 – Đợt 1

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam ( MXV ), Công ty Saigon Mêkong xin thông báo đến khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất ( First Note Day ) như sau:

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này ( nếu còn đang mở ) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/8/2020.

Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!